Som bevis på att ledningsteamet har granskats och befunnit att vi på BK Invest AB uppfyller kraven för SS-EN ISO 9001:2015, samt SS-EN ISO 14001:2015.

Ledningssystemet omfattar Inköp, försäljning, samt uthyrning av alla typer av tunga och lätta transportfordon.

Vet du det här om bälteslagen för buss?

De senaste åren har det hänt ett antal olyckor med buss, och detta är ett av skälen till att Transportstyrelsen den 1 oktober 2018 skärpte reglerna om när busspassagerare ska påminnas om att använda bälte. Att alla som är 3 år eller äldre ska använda bälte i redan lagkrav sedan tidigare. Tätortstrafik är undantagen.

Givetvis kan föraren inte själv kontrollera att alla passagerare använder bälte. Men det är obligatoriskt att påminna, t ex via högtalarsystemet, om hur viktigt det är att alla använder bälte. De nya reglerna gäller bussar i beställningstrafik samt bussar i linjetrafik med få stopp.

Påminnelse ska göras varje gång nya passagerare stigit på bussen. Påminnande skyltar, digtala eller analoga, ska också finnas i bussen. Den som är ansvarig för informationen är enligt Transportstyrelsen ”förare, ombordpersonal. ledsagare eller ledare för en grupp”.